• Rekrutacja 2021/2022

    •                                                                                

                                                                                          Dobre Miasto, dnia 23.04.2021r.

      

                  Informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022.

     1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać w terminie  od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
     2. Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od  25 czerwca  2021r. do 14 lipca 2021r.
     3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021r.
     4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie  zawodowe (Technikum ) skierowania na badania lekarskie  od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.
     5. W terminie  od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. kandydat zakwalifikowany skład oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej  kształcenia zawodowe również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
     6. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Dobrym Mieście
   • zsdm@zsdm.edu.pl
   • tel./fax: (89) 61 61 254, 61 53 790
   • ul. Fabryczna 6 11-040 Dobre Miasto XD
   • 49 1560 0013 2013 0898 1000 0003
 • Galeria zdjęć

   brak danych