• Projekt 2019/2020 "Erasmus +"

    • 20.08.2019
     •     Erasmus+

      Erasmus+


      OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

      Na początku 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Stażowo - zawodowo” w konkursie programu Erasmus +, akcja Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Niestety w ramach tego konkursu znaleźliśmy się na liście rezerwowej tym samym otrzymując szansę z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na otrzymanie środków na realizację projektu.

      Tym razem się udało i nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w kwocie 156 348,69 zł na realizację w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Otrzymana dotacja umożliwi szesnastu uczniom odbycie stażu zagranicznego w Grecji wraz ze wsparciem językowym kulturowo-pedagogicznym.

      Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2019 roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie.     

                                  

    • 11.09.2019
     • REKRUTACJA !!!

      REKRUTACJA !!!


      RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU POWER!!! WYJEDŹ NA STAŻ ZAGRANICZNY

      Rozpoczęliśmy projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pt. „Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108. Celem głównym projektu jest nabycie przez 16 uczniów (technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista) Zespołu Szkół w Dobrym Mieście umiejętności praktycznych i doświadczenia w europejskich firmach w trakcie 19-dniowego stażu w roku szkolnym 2019/2020.

      Tym samym rozpoczynamy rekrutację do projektu!

      Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie z kierunku technik informatyk oraz technik ekonomista, zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Złożony dokument powinien być czytelnie wypełniony, własnoręcznie podpisany, zawierać miejscowość oraz datę wypełnienia dokumentu.

      Regulamin rekrutacji wraz z formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz do pobrania i wydrukowania tutaj[link].

      Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listownie, jak również poprzez opublikowaną listę na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

      W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do sekretariatu szkoły.

       

    • 10.10.2019

     • KOLEJNY KROK DO WYJAZDU – TEST KWALIFIKACYJNY

      Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie pt. „Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zobowiązani są przytępić do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego. Wyniki będą miały wpływ na listę rankingową w projekcie.

      Test odbędzie się 15.10.2019 roku o godz. 15:00 w sali F.

      Udział w teście jest obowiązkowy.                        

    • 22.10.2019

     • STAŻ ZAGRANICZNY W GRECJI – KTO POJEDZIE?!

      Zakończyliśmy rekrutację do projektu pt. „Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Osoby chętne, które spełniały kryteria formalne przeszły do kolejnego etapu wyłonienia głównej listy uczestników projektu.

      Poniżej przedstawiamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu oraz osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

      Znajdując się na liście rezerwowej masz prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia dzisiejszego. Nic straconego!

      Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

      LISTA RANKINGOWA

      Cezary

      Badurowicz

      Jakub

      Bronowicki

      Sebastian

      Dobosz

      Aleksander

      Dobrowolski

      Adrian

      Harcunowicz

      Jakub

      Kosakowski

      Sebastian

      Lesiński

      Daniel

      Owsianik

      Karolina

      Paź

      Adam

      Popinigo

      Kamila

      Popławska

      Dawid

      Sałka

      Hubert

      Szukiełowicz

      Jakub Krzysztof

      Szulgo

      Magdalena

      Torhan

      Krystian

      Wiewiórski

      Paulina

      Borek

      Monika

      Stachnik

    • 30.10.2019

     • SZCZĘŚLIWA 16-STKA!

      Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do pt. „Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Wkrótce odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych osób.

      Cezary

      Badurowicz

      Jakub

      Bronowicki

      Sebastian

      Dobosz

      Aleksander

      Dobrowolski

      Adrian

      Harcunowicz

      Jakub

      Kosakowski

      Sebastian

      Lesiński

      Daniel

      Owsianik

      Karolina

      Paź

      Adam

      Popinigo

      Kamila

      Popławska

      Dawid

      Sałka

      Hubert

      Szukiełowicz

      Jakub Krzysztof

      Szulgo

      Magdalena

      Torhan

      Krystian

      Wiewiórski

    • 10.01.2020

     • PRZYGOTOWANIA „ZAGRANICZNYCH” STAŻYSTÓW

      Zanim nasi uczniowie wyjadą na zagraniczny staż do miejscowości Tolo w Grecji przechodzą przez szereg przygotowań w ramach projektu pt. „„Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Już na początku grudnia Nasi uczniowie odbyli spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu.

      Na spotkaniu pojawili się wszyscy zakwalifikowani do projektu. W trakcie spotkania uczestnicy projektu poznali szczegóły formalne oraz harmonogram realizacji projektu. M.in. dowiedzieli się jakie dokumenty będą dla nich potrzebne, aby mogli wziąć udział w zagranicznym stażu, poznali daty zajęć dydaktycznych przygotowujących ich do udziału w stażach zagranicznych jak też szczegóły wyjazdu oraz samego stażu.

      Poza spotkaniem organizacyjnym uczestnicy brali udział w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu. Od stycznia 2020 roku odbywają się zajęcia: językowe (branżowy język angielski), kulturowe oraz pedagogiczne. Pozwoliło to dla naszych uczniów przygotować się do wyjazdu oraz wprowadzić ich w klimat, który będzie panował w Grecji oraz na miejscu odbywania stażu.

      Ponadto ostatnim krokiem przygotowań będzie zorganizowane kolejne spotkanie tym razem również z rodzicami i opiekunami naszych uczniów. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny przedstawiający szczegóły wyjazdu i pobytu w Grecji.

      Życzymy spokojnej podróży, wyśmienitej pogody i oby staż pomógł im rozwijać się w zawodzie.

    • 17.03.2020

     • Przesunięcie terminu realizacji staży zawodowych w Grecji!

      Z przykrością musimy poinformować, że wyjazd naszych uczniów na staże zawodowe w Grecji w ramach projektu „Stażowo - zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063108 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe został przesunięty na 3 lub 4 kwartał 2020 roku. Wiąże się to z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

    • 15.07.2020
     • JESTEŚMY W GRECJI !!!

      JESTEŚMY W GRECJI !!!


      UCZNIOWIE ZS W DOBRYM MIEŚCIE W GRECJI!

      Pomimo 3 miesięcznego opóźnienia staże zawodowe uczniów Technikum w Dobrym Mieście znalazły swój szczęśliwy finał i grupa uczniów wyjechała na Peloponez do miejscowości Tolo. Grecja już po raz czwarty jest miejscem odbywania staży. To właśnie tam można doskonale połączyć pożyteczne z przyjemnym. W terminie od 12 do 31 lipca 2020 r. w ramach programu Erasmus+, typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, projektu „Stażowo - zawodowo” (POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063108) realizowanym przez Zespół Szkół w Dobrym Mieście. Grupa 16 uczniów Technikum w Dobrym Mieście w zawodach technik informatyk i ekonomista pracuje dla firmy turystycznej White Blue Toure Service. Praca stażystów polega na optymalizacji wykorzystania zasobów firmy, minimalizacji kosztów, opracowaniu narzędzi informatycznych ułatwiających pracę biura. Ale nie tylko pracą wypełniony jest dzień naszych uczniów. Po lanchu jest czas na harce i zabawy w ciepłej wodzie morza Egejskiego. Przewidziane są także wycieczki pozwalające poznać kulturę zarówno współczesną jak i antyczną Grecji- Epodavros, Mykeny, Nafplio, Palamidi. Pogoda jest iście wakacyjna, nastroje dopisują i tylko żal, że te trzy tygodnie upłyną zdecydowanie za szybko.

      Galeria zdjęć

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Dobrym Mieście
   • zsdm@zsdm.edu.pl
   • tel./fax: (89) 61 61 254, 61 53 790
   • ul. Fabryczna 6 11-040 Dobre Miasto XD
   • 49 1560 0013 2013 0898 1000 0003
 • Galeria zdjęć

   brak danych